КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ декември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч
1–8.12.2017 – Срещи със завършващите 12. клас от експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в професионалните гимназии в гр. Ловеч

04.12.2017 – Провеждане на обучение на тема: „Тютюнопушене и здравето на младите” от специалист „Здравословен начин на живот в СУ „Св. Климент Охридски”, община Ловеч
05.12.2017 – Отбелязване на 5. Декември – Международния ден на доброволеца в гр. Ловеч

11–15.12.2017 – Провеждане на заседание на ОУС – организация и провеждане на отчети и избори – от „Младежки дейности”
12.12.2017 – Осъществяване на групова консултация от експерт «Кариерно развитие и предприемачество»на тема: Управление и реализация на програми за развитие на кариерата
13.12.2017 – Провеждане на заключителна пресконференция по проекта „МИКЦ на колела – 2”
13–17.12.2017 – Осъществяване на информационна дейност на експерт „Младежки дейности” по повод 1 декември – Световен ден за борба със СПИН
18–22.12.2017 – Провеждане на групова консултация от експерт „Младежки дейности” на тема: „Забавления без риск“ – превенция на тютюнопушене, употреба на алкохол и упойващи вещества
22.12.2017 – Провеждане на групова консултация от експерт «Психологическо консултиране» на тема: Дивиантното поведение – проблеми и решения

AttachmentSize
на събитията на МИКЦ, м. декември-1.docx114.41 KB