КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ ноември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информациионни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка събота на месеца / 14:00 – 15:00ч. – Работна среща на доброволците в Местен доброволчески център „Екомисия 21 век” – гр. Ловеч
Всеки понеделник на месеца / 16:00ч. – Университет за възрастни. Група „Английски език”
Всеки вторник на месеца / 16:00ч. – Университет за възрастни. Група „Фитнес” – в зала по карате, Младежки дом
Всяка сряда на месеца / 15:00ч. – Университет за възрастни. Група „Италиански език”
Всеки четвъртък на месеца / 16:00ч. – Университет за възрастни. Група „Кулинария”
09.11.2017 – Събрание на Областен младежки съвет в Младежки център – Ловеч
09.11.2017 / 10:00ч. – Екологично замимание на ЕДС доброволец от Литва – Миндаугас Контримас – в детска градина „Детелина”
13 – 24.11.2017 – Среща на участниците от клуб „Млад предприемач”, организирана от експерт «Кариерно развитие и предприемачество»
15.11.2017 / 10:30 – Екологично занимание на ЕДС добролец – Франческа Виола – от Италия в детска градина «Мария Сиркова»
21.11.2017 / 16:00ч. – Отблязване на Деня на християнското семейство
23.11.2017 / 15:30ч. – Арт ателие с деца, ръководено от ЕДС доброволец от Италия – Франческа Виола

AttachmentSize
на събитията на сдружение Екомисия 21 век, ноември, 2017.docx31.61 KB