„МИКЦ на колела-2“ проведe още две изнесени обучения в област Ловеч

През месец октомври 2017год. експертите реализиращи дейностите по проект „МИКЦ на колела-2“ проведоха две изнесени обучения в област Ловеч.
В СУ „Васил Левски“ гр.Ябланица се проведе двудневно обучение в периода 20 - 21 октомври 2017г. Събитието е поредно от дейностите по проекта, които осъществява Сдружение „Екомисия 21 век“-Ловеч на тема „Сексуалното и репродуктивно здраве“. В изнесената презентация основно се акцентира върху заболявания по полов път , начин на заразяване и контрацепция. Бяха дискутирани въпроси относно темата, а именно – как да се предпазим от забременяване /методи на предпазване/; как да разберем дали сме носители на дадено заболяване; начини на заразяване и предпазване. Обсъжданите теми бяха интересни и ползотворни за участниците, активно се включваха в дискусиите и открито споделяха въпроси които ги интересуват. В обучението се включиха ученици от средното училище на общината.
В периода 21 и 22 октомври 2017година в град Угърчин се проведе изнесено обучение по проекта на тема “Стартиране на нов бизнес “. Обучителните модули бяха насочени към младите хора на Община Угърчин. Младите хора имаха възможност да се включат в трите модула, заложени в програмата на обучението. Комуникираха по между си, планираха свой бизнес, бяха изключително позитивни и активно се включваха в дейностите и обучителните модули. Създаде се възможност за тях, да се запознаят и сплотят чрез организираните обучителни игри, изразявайки своето мнение, интереси и възгледи. В процеса на работа се установи, че независимо от различната възраст на участниците в обучението, младите хора имат еднакви интереси и имат сходни предложения за стартиране на нов бизнес в техния град.
Всички млади хора от двете общини, участвали изнесените обучения получиха удостоверения за своето добро представяне и активно участие.
Експертите от сдружение „Екомисия 21 век“-Ловеч предоставиха материали и брошури с обобщена информация за проект „МИКЦ на колела-2“.
Дейностите се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.

AttachmentSize
IMG_7389.JPG76.45 KB
IMG_7448.JPG77.27 KB