„Стартиране на нов бизнес“- обучение за младежи от община Огърчин

На 21 и 22 октомври 2017г. от 14.00ч. в залата на Община Угърчин ще се проведе обучение на тема „Стартиране на нов бизнес“. Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” – гр.Ловеч с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.
Обръщаме се към Вас с покана за участие в обучението.
Искрено се надяваме на присъствие и активно участие на лица, представляващи Вашата институция, за което предварително Ви благодарим.