Контакти

Адрес: 5500 гр.Ловеч ул.Георги Бенковски 1

Лице за контакти: Галина Петрова, Председател на УС

Тел/факс: ++359 68 603 834 

GSM: ++359 885 219 934

office@ecomission21.com
ecomission21@mail.orbitel.bg