КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ октомври, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч
2–31.10.2017 – Срещи на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» със завършващите ученици от 12. клас
9–13.10.2017 – Изнесена групова консултация от експерт «Младежко участие» на тема „Активизиране на младежкото участие в обществения живот на общината” в гр. Ябланица
9–13.10.2017 – Учредяване ма общинска младежка структура от експерт «Младежко участие» в гр. Ябланица

10.10.2017 – Отбелязване на Международния ден на предприемача, осъществено от експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
16–20.10.2017 – Среща на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» с участниците в клуб «Млад предприемач»
16–20.10.2017 – Формиране на младежка инициативна група от експерт «Младежко участие» в район Луковит
18.10.2017 – Основаване на Общински Младежки съвет от експерт «Младежко участие» в гр. Угърчин
18.10.2017 – Провеждане на информационна кампания от експерт «Информационни услуги» на тема «Младежко участие в живота на общините» в гр. Угърчин
20.10.2017 – Провеждане на информационна кампания, свързана с отбелязване на 17. октомври – Световен ден за борба с бедността, от експерт «Информационни услуги» в гр. Ябланица
20.10.2017 / Изнесено обучение в гр. Ябланица на тема „Сексуално и репродуктивно здраве на младите”
20.10.2017/21.10.2017 – Изнесено обучение от експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в гр. Угърчин на тема «Стартиране на нов бизнес»
23–27.10.2017 – Провеждане на заседание на Областен младежки съвет в гр. Угърчин, организирано от експерт «Младежко участие»
25.10.2017 – Провеждане на групова консултация от експерт «Психологическо консултиране» на тема - „В света на чувствата”

AttachmentSize
на събитията на МИКЦ, м. октомври.docx110.5 KB