Обучение за младежи „Организиране на доброволчески кампании в родното място“

На 29 и 30 септември 2017г. в читалище „ Светлина“ II етаж - посетителски център, гр.Априлци ще се проведе обучение на тема „Организиране на доброволчески кампании в родното място“. Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” – гр.Ловеч с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.

Участниците в обучението трябва да се явят на 29 септември 2017г. в 11.30 часа в Семеен хотел „Доктор Църов“, кв.“Ново село“, гр.Априлци. Разноските по обучението се поемат от сдружение „Екомисия 21 век“ – гр.Ловеч.