Младежки информационен бюлетин, септември, 2017г.

Новини от сдружение „Екомисия 21 век”

График на консултациите на експертите на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
http://www.ecomission21.com/?q=node/785

Календар на събитията на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
http://www.ecomission21.com/?q=node/791

Календар на събитията на „ Екомисия 21 век”
http://www.ecomission21.com/?q=node/792

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 04 – 10 септември:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/3032477_stajove_stipendii_kon...

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 11 – 17 септември:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/3035960_stajove_stipendii_kon...

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 18 – 24 септември:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/3044091_stajove_stipendii_kon...

WWF обявява 2 позиции за платен стаж с продължителност 6 месеца за организатор на събитията и продавач–консултант.

Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2017 г.

http://youthub.bg/2017/09/platen-stazh-po-protsedura-mladezhka-zaetost/

От 8 до 18 ноември 2017 г. ще се проведе обучение за социално предприемачество и устойчивост в Чехия. Ще се съберат млади предприемачи, младежки работници, обучители и доброволци от организации, идващи от Чехия, Унгария, Италия, Испания, Гърция и България.

Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2017 г.

http://youthub.bg/2017/08/obuchenie-sotsialno-predpriemachestvo-ustojchi...

Kандидатстване за финансова подкрепа за събития, свързани с програмирането.

Краен срок за кандидатстване: 22 септември 2017 г.

http://youthub.bg/2017/07/zapoznajte-se-programirajte-finansova-podkrepa...

Участие в младежки обмен в Италия

Краен срок за кандидатстване: 24 септември 2017 г.

http://initiative-sociale.ro/digital-fingerprint-youth-exchange-italia-o...

Набират се участници за FutureLab Europe 2018 в Брюксел през януари 2018г.
Четиридневна програма, през която FutureLabbers се срещат, за да обсъдят с европейските заинтересовани страни теми за бъдещето на нашия континент.

Краен срок за кандидатстване: 24 септември 2017 г.

http://youthub.bg/2017/08/futurelab-europe-2018-bryuksel-belgiya/

Провеждане на национални литературни конкурси.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2017г.

http://www.eurodesk.bg/news/c2/i715/nacionalni-literaturni-konkursi/

Целта на Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

Краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2017 г.

http://www.eurodesk.bg/news/c2/i706/nacionalen-mladezhki-konkurs-za-poez...

Стартови грантове на Европейски съвет за научни изследвания са предназначени да подпомагат отличните главни изследователи в етапа на кариерата си, на който започват работа със собствен независим изследователски екип или програма.

Краен срок за кандидатстване: 17 октомври 2017 г.

http://www.eurodesk.bg/news/c2/i725/nova-pokana-za-iniciativata-horizon2...

От 1. септември 2017 стартира кандидатстването за програма YES, предоставяща стипендии за български ученици, които да прекарат една учебна година в Съединените щати. Програмата е насочена към ученици от 9. и 10. клас и се финансира от държавния департамент на САЩ.

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2017 г.

http://youthub.bg/2017/09/kandidatstvaj-za-stipendiya-za-ednogodishno-ob...

AttachmentSize
_септември.doc580.5 KB