Младежки информационен бюлетин, август 2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“

График на
консултациите на експертите на Младежки информационно-консултантски център –
Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/785

 Календар на
събитията на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/788

 Календар на
събитията на „ Екомисия 21 век”

http://www.ecomission21.com/?q=node/786

 Дневен летен
лагер „Еко ваканция 2017”

http://www.ecomission21.com/?q=node/787

 Отбелязване
на Международния ден на младежта

 На 10.
август от 17:00ч в централната част на град Ловеч ще се проведе отбелязване на
Международния ден на младежта.

 

КОНКУРСИ,
СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

 Генералната дирекция за устни преводи на Европейската комисия предлага
стипендии за студенти от всички дисциплини, които са приети за редовен курс за
следдипломно обучение по конферентен превод, предлаган от призната
университетска или университетска институция.

 Краен срок: 15 септември 2017
г. 

 http://www.eurodesk.bg/news/c3/i624/generalnata-direkcia-za-ustni-prevodi-na-evropeyskata-komisia-predlaga-stipendii/

 Стажове в
Европейската комисия

Стажантите
получават месечна помощ и възстановяване на пътни разходи. Предоставя се и
застраховка "Злополука и здраве".

 Краен срок: 31 август 2017 г. 

 http://www.eurodesk.bg/news/c4/i642/stazhovete-v-evropeyskata-komisia/

 Възможности
за
Стажове, стипендии, конкурси за
периода 7 – 13 август

http://www.karieri.bg/karieren_klub/3016391_stajove_stipendii_konkursi_7_-_13_avgust/

 Възможности
за
Стажове, стипендии, конкурси за
периода 13 – 20 август

 Проект за екологично образование на младежи доброволци на възраст 18-29
години в Северозападна България.

Целта на проекта е да се
създаде и популяризира мрежа от обучени младежи доброволци за мултиплициране на
природозащитни дейности, както и да се предоставят възможности на младите хора
за личностно и професионално развитие.
  Младежите ще получат и финансиране за реализиране на
собствени природозащитни кампании и инициативи.

 Краен срок: 10
септември 2017 г. 

 http://www.eurodesk.bg/news/c2/i664/proekt-za-mladezhki-dobrovolci-ot-severozapadna-bulgaria/

 Контактна информация:


МИКЦ-Ловеч, квартал Вароша
ул. Георги Бенковски 1, сдружение "Екомисия 21 век"
тел: 068 603 834

 

AttachmentSize
_август.pdf471.96 KB