График на консултациите в МИКЦ-Ловеч, август 2017година

 БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Понеделник:
Информационни услуги
-Полина Петрова
15:00 – 17:00

Вторник: 
Кариерно развитие и предприемачество
- Мая Капелова
15:00 – 17:00

Сряда:
Младежко участие
- Иванка Цветкова
 15:00 – 17:00

Четвъртък:
Психологическо консултиране
- Събина Христова
15:00 – 17:00

Петък:
Обучения - 
Рена Керезова
15:00 – 17:00
Консултациите се провеждат в рамките на проект "МИКЦ на колела - 2" с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта(2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

AttachmentSize
_консултации август.doc107 KB