Какво се случи в МИКЦ на колела-2 през юни, 2017г.

През месец юни 2017год. експертите реализиращи дейностите по проект „МИКЦ на колела-2“ проведоха две изнесени групови консултации и две изнесени обучения в област Ловеч.
На 15 юни 2017год. от 14.00ч. в Конферентната зала на Община Луковит се проведе групова консултация на тема „Организиране на летни младежки инициативи“. В консултацията се включиха ученици от средните училища на общината. Предложиха и обсъдиха интересни идеи за лятото, в които те ще бъдат активните участници.
В периода 17 и 18 юни 2017година в град Априлци се проведе първия етап от изнесеното обучение по проекта на тема:“Въвеждащо обучение в доброволчеството“. Обучителните модули бяха насочени към младите хора на Община Априлци. Младите хора имаха възможност да се включат в трите модула, заложени в програмата на обучението. Участниците в изнесеното обучение получиха удостоверения за своето представяне, а също така се създаде възможност за тях, да се запознаят и сплотят чрез организираните обучителни игри, изразявайки своето мнение, интереси и възгледи.
В Младежкият център на град Летница на 22 юни 2017година се проведе изнесена групова консултация на тема:“Участие в европейски проекти, като път за справяне с безработицата в малките населени места“ и на 29 юни 2017година обучение на тема: „Предприемачеството и младите хора“. Обсъжданите теми бяха интересни и ползотворни за участниците. Младите хора комуникираха по между си, бяха изключително позитивни и активно се включваха в дейностите и обучителните модули.
В дейностите по проекта през месец юни 2017година взеха участие 61 младежи от малките населени места на област Ловеч.
Дейностите се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.

AttachmentSize
SDC18648.JPG1.97 MB