Oбучение на тема „Предприемачеството и младите хора“.

На 29 юни 2017г. в Младежки център – град Летница от 14.00ч. ще се проведе обучение на тема „Предприемачеството и младите хора“. Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” – гр.Ловеч с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.
Обръщаме се към Вас с покана за участие в обучението. Моля да заявите участие на 068603834 или office@ecomission21.com