Младежки информационен бюлетин, юни 2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
- Проведен младежки обмен в Румъния -
За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/768
- Лято с „Екомисия 21 век”
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/769
- Общо организационно събрание на ОМС
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/770
- Въвеждащо обучение в доброволчеството
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/771
- Групова консултация в гр. Летница за младежи от 15 до 29 год.
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/772

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ - За трета поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) даде начало на Националната стажантска инициатива "Оставаме в България". Програмата е насочена към най-младите професионалисти, които искат да навлязат в света на бизнеса и да получат възможности за развитие, подходяща среда и стимул за реализация в България. Патрон на инициативата е българският евродепутат Ева Майдел. За да участват в стажантската програма, кандидатите ще трябва да подготвят материал на тема "Портрет на успелия човек, когото познавам". Формите, чрез които могат да го направят, са презентация до 10 слайда, видео репортаж до 2 минути, комикс, постер, есе. Крайният срок за кандидатстване е до 15 август.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Стартира новото издание на лятната стажантска програма Happy Summer Trainees, организирана от блоговете "Аз чета" и "Детски книги". Програмата представлява двумесечен интензивен неприсъствен курс, който предоставя овладяване на правилата за писане на журналистически текстове. Курсът дава познания за съвременния свят на книгите и начина, по който функционират не само книжните сайтове и блогове, но и самите издателства, как писателите създават творбите си и как една идея се превръща в книга. Желаещите да участват трябва да изпратят на имейл: alex@azcheta.com CV, мотивационно писмо, ревю на любимата си книга, линкове към Goodread профила си или блог (ако имат такъв), както и описание на асоциацията си с "Аз чета" в 5 изречения. Кандидатите трябва да владеят отлично английски, немски, френски или испански. Крайният срок за кандидатстване е до 10 юни.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Младежка банка София обявява конкурс за млади хора с идеи. Ако сте група млади хора на възраст от 14 до 25 години, живеете в София и имате идея как да промените своя град, може да се включите. Конкурсът е част от инициативата за подобряване на градския облик и околната среда. За да участвате, трябва да изпратите попълнен формуляр за кандидатстване на този адрес до 15 юни.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Организира се Национален ученически конкурс на тема "България - врата към Европа".
Участниците могат да участват с есе, приказка, стихотворение, рисунка или фотография. Младежите трябва да са на възраст до 18 години, като могат да бъдат от страната и чужбина. Творбата може да бъде изпратена на чужд език, но към нея трябва да има превод на български. Кандидатите трябва да попълнят формуляр, който може да откриете тук. Нужна е и декларация от родител, която е нужно да се подпише, сканира, разпечата и изпрати обратно на този имейл адрес, заедно с творбата на участника и 5 негови любими снимки. Творбите ще бъдат публикувани в списание "Щъркел". Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 15 юни.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Български фонд за жените обявява конкурс за проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете. Той е насочен към младите жени и момичета. Целта му е изграждането на устойчива среда без дискриминация, в която момичетата и жените да имат възможност да разгърнат напълно своя потенциал и да постигнат пълноценна реализация. Бюджетът на конкурса е в размер на 30 хил. лв., като ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност между 1000 и 5 хил. лв. Проектите трябва да бъдат насочени към лидерството и икономическото развитие на младите жени и момичета. Те могат да бъдат артистични (изложби, пърформанси), проекти с научна и изследователска дейност или лобистки или застъпнически дейности като събития, информационни кампании. В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза. Документите за кандидатстване са формуляр, копие от съдебната регистрация на организацията, копие на удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено през последните 6 месеца и автобиография на ръководителя на проекта. Пълния пакет от документи може да изпратите на този имейл адрес: office@bgfundforwomen.org" до 12 юни.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Adobe Design Achievement Awards (ADAA) 2017 организира конкурс за дигитални медии, насочен към студенти от целия свят. Категориите в конкурса са в три основни сегмента - визуално изкуство, реклама и социално въздействие. В конкурса могат да участват пълнолетни студенти и те трябва да са записани в акредитирана институция за висше образование по време на кандидатстването. Крайният срок за подаване на документи е до 12 юни.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Райфайзен банк интернешънъл стартира финтех акселератор, наречен Elevator Lab. В рамките на инициативата се търсят финтех стартъпи от Австрия и по-специално от Централна и Източна Европа, които вече са активни на пазара с техните първи продукти и услуги и имат подходящо финансиране. Целта е дългосрочно сътрудничество, чрез което банката да разшири протфолиото си от продукти и услуги. Периодът за кандидатстване е до 31 юли 2017 г.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Академията за личностно и бизнес развитие Training Academy организира безплатно обучение на тема "Работа в условия на различия – как да работим и общуваме ефективни с четирите типа личности в бизнеса". Курсът цели да подобри уменията за ефективна комуникация и взаимно разбиране в лична и работна среда между различните типове хора. Това включва изграждане на хармонични отношения и адекватно поведение в условията на различия, както и осъзнаване на ролята на емоционалната интелигентност за ефективността на нашата работа. Лектор ще бъде Антоанета Тодорова, бизнес треньор и консултант по бизнес развитие и управление на екипи. Обучението ще се проведе на 7 юни 2017 г., от 18:30 ч., в Training Academy (София, бул. "Витоша" 19, ет. 3).
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Training Academy организира безплатно обучение на тема "Как да си изградим имидж на професионалист и да се развиваме бързо в кариерата". Участниците в курса ще научат какво да (не) правят при запознанство и първа среща с колеги, партньори и клиенти; и ще се запознаят с ефективни тактики за спечелване на доверието на хората около тях. Лектор ще бъде Вергиния Къшева, маркетинг и бизнес консултант. Обучението ще се проведе на 7 юни, от 20:00 ч., в Training Academy (София, бул. "Витоша 19, ет. 3).
Информация от - http://www.karieri.bg/
МИКЦ-Ловеч, квартал Вароша
ул. Георги Бенковски 1, сдружение "Екомисия 21 век"
тел: 068 603 834

AttachmentSize
бюлетин юни.docx279.96 KB