Групова консултация на тема:"Участие в европейски проекти, като път за справяне с безработицата в малките населени места"

На 22 юни 2017г. в Младежки център – град Летница от 13.30ч. ще се проведе групова консултация на тема: „Участие в европейски проекти, като път за справяне с безработицата в малките населени места“. Груповата консултация се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” – гр.Ловеч с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.
Обръщаме се към Вас с покана за участие в обучението. Моля, свържете се с нас на телефон 068603834 или office@ecomission21.com