Въвеждащо обучение в доброволчеството

На 17 и 18 юни 2017г. в Семеен хотел „Доктор Църов“, кв.“Ново село“, гр.Априлци ще се проведе обучение за популяризирането на доброволчеството – „Въвеждащо обучение в доброволчеството“. Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” – гр.Ловеч с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.
Обръщаме се към Вас с покана за участие в обучението.
Участниците в обучението трябва да се явят на 17 юни 2017г. в 11.30 часа в хотела. Разноските по обучението се поемат от сдружение „Екомисия 21 век“ – гр.Ловеч.
Искрено се надяваме на присъствие и активно участие на лица, представляващи Вашата институция, за което предварително Ви благодарим.
Моля, свържете се с нас на телефон 068603834 или office@ecomission21.com