Реализирано обучение на тема: „Младите и местната власт“

В изпълнение на предвидените дейности на проект „МИКЦ на колела-2“ на 13-14.05.2017г. в хотел “Вит“, град Тетевен, се проведе обучение на тема: „Младите и местната власт“.
В обучението участваха 12 представители от малките населени места на община Тетевен, на възраст от 15-29 години.
Програмата на обучението беше базирана на следните модули:
 Разделение на властите в България;
 Местната власт-функции и правомощия;
 Ние и местната власт
Целта на обучението бе да обогати знанията на участниците по темата и да ги мотивира да вземат участие в живота на родното място и региона, както и придобиване на активна гражданска позиция при гласуване и вземане на решения за бъдещото развитие на региона и страната.
Младите хора в края на обучението получиха удостоверения, за активното си участие по време на обучението.
Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.

AttachmentSize
SDC18587.JPG38.53 KB