Месечен информационен бюлетин, май, 2017година

СЪДЪРЖАНИЕ:
НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ
НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
- „МИКЦ на колела – 2” гостува в гр. Угърчин
За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/757 http:
http://www.ecomission21.com/?q=node/757//www.ecomission21.com/?q=node/73
- Стимулиране на неформалното учене и участие на младите от област
Ловеч
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/758
- Възможност за обучение – „Младите и местната власт” –
- За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/759
- Младежки форум в Европейската седмица за младежка активност –
- За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/760
- График на консултациите в Младежки информационно - консултантски
център-Ловеч
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/735
- Календар на събитията в Младежки информационно-консултантски
център
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/764
КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ
- Сдружение "Тук-там" предоставя стипендии за магистърски програми в
чужбина за студенти, които планират след обучението си да се върнат и
да работят в България.
Програмата "Иди, учи и се върни" се организира за втора поредна година, като
този път размерът на финансирането е увеличен. Стипендиите са три, всяка с
размер от по 10 хил. лв. Условията за участие в конкурса са: да имате само
българско гражданство; да имате завършена бакалавърска степен, придобита
между 1 януари 2012 г. и 31 юли 2017 г.; да предоставите потвърждение за прием
в университет към 31 юли 2017 г. с начална дата на курса на обучение през 2017
г.; да докажете достатъчно ниво на владеене (B2 или по-високо) на езика, на който
ще се провежда обучението. Предимство ще бъде дадено на тези, които до
момента не са учили в чужбина. Крайният срок за кандидатстване е 24 май, а с
пълните условия можете да се запознаете на сайта на инициативата.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Съюзът на икономистите в България обявява 13-ти национален конкурс
за доклади "Млад икономист 2017: Гласът на младите за силна
икономика" на тема: "Икономическото неравенство в 21-ви век".
Могат да участват: ученици в средните училища, без ограничения на
специалността; студенти (бакалавър, магистър) в български и европейски
университети; докторанти и асистенти в български и европейски университети;
млади предприемачи до 29-годишна възраст. Всеки автор може да участва в
конкурса индивидуално или в екип само с една разработка. Текстовете трябва да
са до 10 стандартни страници и да са написани на български език. Участниците
трябва да посочат личните си данни отделно. Сред наградите за най-добре
представилите се са парична премия, прием без изпит в Пловдивския университет
"Паисий Хилендарски", предметни награди и грамоти и сертификати. Крайният срок
за участие е 11 май.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Машинно-технологичния факултет (МТФ) на Технически университет
(ТУ) - София в партньорство с фондация "Еврика" организира конкурс за
разработване на 3D модели за ученици, кандидат-студенти и студенти.
Всеки желаещ да участва в "Моят 3D свят" разработва 3D модел на избран от него
обект, използвайки любимия си програмен продукт. Учениците и кандидат-
студенти, автори на работите, оценени с не по-малко от 80 точки имат право да се
запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ-София. Наградата за първо
място е изработване на 3D принтер на предложения обект, смартфон и заплащане
на семестриална такса за първия семестър. Класиралият се на второ място
получава преносим компютър и заплащане на семестриални такси за първите два
семестъра, а на трето - заплащане на семестриална такса за първия семестър.
Крайният срок за изпращане на попълнена регистрационна форма на
адрес my3dworld@fit.tu-sofia.bg е 17 май.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Фондация "ЛИБРе" ще проведе за втора поредна година конкурса
за есе LIBRe Essay Contest 2017, насочен към студенти с
мултидисциплинарни интереси.
Фокусът е поставен върху следните тематични направления:
"Неприкосновеност на личния живот и наблюдение"; "Електронна търговия и
електронни финанси"; "Електронно управление"; "Интелектуална
собственост онлайн"; "Международно право в областта на информационните
и комуникационните технологии"; "Информационна сигурност и компютърни
престъпления"; "Нови медии и социално общество"; "Психология на
киберпространството"; "Видео игри и общество". Конкурсът е отворен за
български студенти или докторанти в редовна или задочна форма на
обучение или студенти, които в момента се обучават по студентска програма
за обмен в чужбина. Наградата за първо място е безплатно участие в 3-
седмичното международно лятно училище по ИКТ право, за второ - платен
летен стаж, и за трето - избрана литература в областта на ИКТ правото на
стойност 500 лв. Крайният срок за подаване на текстовете в електронен
формат е 14 май.
Информация от - http://www.karieri.bg/
МИКЦ-Ловеч, квартал Вароша
ул. Георги Бенковски 1, сдружение "Екомисия 21 век"
тел: 068 603 834

AttachmentSize
бюлетин МАЙ.pdf1.05 MB