Младежки форум в Европейската седмица за младежка активност 1 – 7 май, по проект „МИКЦ на колела – 2” на сдружение „Екомисия 21 век” Ловеч

Младежки форум „Младите питат и искат отговор!” е едно от емблематичните събития на проекта на сдружение „Екомисия 21 век” – „МИКЦ на колела – 2”, финансиран по Националната програма за младежта чрез Министерството на младежта и спорта. Партньор по проекта е Областен управител на област Ловеч.
Инициативата е провокирана от потребностите на младите хора да общуват с представителите на държавната власт, бизнеса, различните сфери на изкуството, да са информирани, граждански активни по отношение прилагането на държавни политики в областта на личностното развитие на младите хора.
Събитието се състоя на 4 май и протече под формата на дебат, като в него участваха ученици и младежи, представители на Общински и Областен младежки съвет и доброволци към „Екомисия 21 век” от осемте.Домакин на събитието е Областен управител. Форумът премина в 3 модула:
• Младите и държавната власт;
• Младите питат, представители на КРИБ отговарят”;
• Младите и възможностите за развитие на творческите заложби в областния град” – в дебат с представители на Галерия „Вароша”.
От страна на „Отговарящите” бяха госпожа Поля Върбанова, директор Дирекция АКРРДС и господин Борислав Илевски от страна на КРИБ Ловеч. Галерия Вароша представи госпожа Галя Герганова, уредник.
Дебатите бяха оживени, младите хора питаха за всичко, което ги интересува и си тръгнаха удовлетворени.