Възможност за участие в обучение "Младите и местната власт"

На 13 и 14 май 2017г. в хотел“Вит“, гр.Тетевен, община Тетевен ще се проведе обучение на тема: „Младите и местната власт“. Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от Сдружение “Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.
Обръщаме се към Вас с покана за участие в обучението.
Искрено се надяваме на присъствие и активно участие на лица, представляващи Вашата институция, за което предварително Ви благодарим.
Участието е безплатно. Моля заявете желанието си на имейл:mikc.lch@gmail.com или телефон: 068 603834