Месечен информационен бюлетин, април, 2017година

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК
К
ОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
- График на консултациите в Младежки информационно - консултантски център-Ловеч
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/735

- Календар на събитията в Младежки информационно-консултантски център
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/754

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

- Медиата към Дружество за ООН в България - UNA News - набира желаещи за двумесечна стажантска програмата в ресор "Младежки сектор".

Подходящи кандидати са младежи на възраст от 16 до 29 г., които владеят английски или друг чужд език, умеят да пишат и имат интерес към младежките теми и работата на ООН. Стажът ще се реализира онлайн, като има изискване за средно по 4 статии на седмица. Участниците ще могат да се включат и в обучение за усъвършенстване в сферата на медийната грамотност през месец май, а също и ще получат сертификат след успешното приключване на програмата. Стажантите могат да разчитат и на съдействието на редактор, който ще им дава насоки и препоръки за работата с информационни текстове. Крайният срок за кандидатстване е 10 април, а повече за условията можете да научите на сайта на медиата.

Информация от - http://www.karieri.bg/
- Държавната администрация търси над 1200 студенти за летните си стажантски програми в 43 професионални направления.

Продължителността на стажовете е от 10 до 45 работни дни, а периодът за провеждането им е през юли, август и септември. Фокусът е върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с дейността на държавната администрация. Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция. Окончателният подбор на кандидатите ще стане след интервю. За българските студенти в чужбина интервюто може да се проведе по телефон, имейл или друг начин. Крайният срок за кандидатстване е 23 април. Подробна информация ще намерите на официалната платформа на инициативата.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Национално състезание по IT, информатика и визуални изкуства за учениците от 8 до 12 клас, организирано от "Аз мога - тук и сега", ще се проведе тази седмица в Девин.

Състезателните направления, в които учениците могат да вземат участие, са "Презентация", "Видеоклипове", "Графичен дизайн", "Редизайн на уеб сайтове с Photoshop", "Фотография", "Програмиране", Front-end Development и "Linux системна администрация". Всеки ученик участва с придружението на ръководител - учител от съответното учебно заведение или родител и/или настойник на ученика. Състезатели, класирали се на призови места, ще получат парично-предметни награди. Всички останали участници ще получат сертификати за участие, както и подаръци от партньорите на събитието, включващи облекчен прием в партньорски университети. Състезанието ще се състои от 21 до 23 април, а крайният срок за записване е 9 април.
Информация от - http://www.karieri.bg/
- Фондация "Еврика" набира кандидатури за осмия международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници".
Право на участие имат ученици и младежи на възраст от 4 до 27 години, състезаващи се в осем групи. Изискванията към рисунките са: да са изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic); да не се вмъкват готови обекти или картинки; да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори. Изискванията към колажите са: да са изработени с програма по избор; да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи. Най-добре представилите се участници ще получат възможност за посещение на Европейския парламент в Брюксел, както и поощрителни награди. Крайният срок за подаване на творбите е 12 април.
Информация от - http://www.karieri.bg/

МИКЦ-Ловеч, квартал Вароша
ул. Георги Бенковски 1,
сдружение "Екомисия 21 век"
тел: 068 603 834

Проект „МИКЦ на колела-2“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта(2016-2020), Министерство на младежта и спорта

AttachmentSize
бюлетин АПРИЛ.pdf1.19 MB