Резултати от ученически конкурс за пано от природни материали “ Детска усмивка”

АРТ АТЕЛИЕ ТВОРИЛНИЦА организира ученически конкурс за пано от природни материали “ Детска усмивка” в рамките на проект"Неформалното образование в училище като средство за социализацията на ромските деца”, реализиран от ОУ" Неофит Рилски" в партньорство със сдружение "Екомисия 21 век".

  Оценяването на творбите се извърши от компетентно жури с председател:
учителят по изобразително изкуство г-н Георги Манчев, членове:
г-жа Палмина Патаринска и г-ца Надка Атанасова. При избора си взеха под внимание спазването на всички условия към творбите - използването на разнообразни природни материали, размер на паното, наличие на послание към темата и оригиналност на творбата.

Имената на победителите от първа възрастова група I- IV клас са:

I място:
Десислава Банкова Декова от IIа клас

I I място:
Ивайла Петкова Димитрова от IIа клас

I I I място:
Елвира Исаева Милчева от IIIа клас

Специална награда за най-оригинална творба:
Деница и Цветизара Миленови от IIа и IIIб клас

Имената на победителите от първа възрастова група V- VIII клас са:

I място:

Аксения Аспарухова Сашова от Vа клас

I I място:

Алисия Миленова Селимска от VI клас

На 22.03.2017г. г-жа Петя Георгиева, директор на ОУ” Неофит Рилски”
с. Дерманци, връчи грамотите на отличилите се ученици.

Конкурсът се реализира с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи
цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на
образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

AttachmentSize
DSC_0009.JPG1.01 MB
DSC_0016.JPG1.03 MB
web-1.png7.09 KB