Сдружение "Екомисия 21 век" набира участници за младежки обмен в Латвия

Сдружение "Екомисия 21 век" организира интервю във връзка с участие в младежки обмен в Латвия.
Темата на обмена е "Проследяване на климатичните изменения" и ще се проведе от 19.06-25.06.2017 г.
Интервюто ще бъде проведено на английски език на 23.03.2017 г. от 16.00ч. в офиса на сдружението.
Право на участие имат лица над 18 годишна възраст.
Резултатите ще бъдат обявени в едноседмичен срок след провеждане на интервюто.
За повече информация - тел.: 068 603 834