КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ, март 2017 год.

01.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
01.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
01.03.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
02.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
02.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
02.03.2017 г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
06.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
06.03.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
07.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт«Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
07.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
08.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
08.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
08.03.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
09.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
09.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
09.03.2017 г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
09.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Кулинария
10.03.2017 г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
10.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
13.03.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Информационни услуги» на тема «Варна-Европейска младежка столица 2017“ - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
13.03.2017 г. / 15.00 ч. - Отбелязване на празника на виното и любовта - място на провеждане — кафе-клуб — Ловеч
13.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
13.03.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
14.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт«Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
14.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
15.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
15.03.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Информационни услуги» на тема «Предстоящо председателство на България на съвета на ЕС» - място на провеждане — ПГМЕТ — Ловеч
15.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
15.03.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
16.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
16.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
16.03.2017 г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
17.03.2017 г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
17.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
18.03.2017 - 19.03.2017 – Изнесено обучение в гр. Тетевен на тема «Как да учредим младежка структура» и «Учредяване на младежка структура»
20.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
20.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
20.03.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
21.03.2017 г. / 12.00 ч. - Информационен ден – посещение на СУ «Климент Охридски» - гр. Троян
21.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
22.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
23.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
23.03.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Психолог» на тема «Конфликтите в семейството – борба между поколенията“ - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
23.03.2017 г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
23.03.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Кулинария
24.03.2017 г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
24.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
27.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
27.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
27.03.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
28.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
28.03.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии

AttachmentSize
на събитията март в сдружение Екомисия.docx74.18 KB