КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ, март 2017г.

01.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
02.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
07.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
08.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
09.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
10.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
13.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
14.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
15.03.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Информационни услуги» на тема «Предстоящо председателство на България на съвета на ЕС» - място на провеждане — ПГМЕТ — Ловеч
15.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
16.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
17.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
18.03.2017 - 19.03.2017 – Изнесено обучение в гр. Тетевен на тема «Как да учредим младежка структура» и «Учредяване на младежка структура»
20.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
21.03.2017 г. / 12.00 ч. - Информационен ден – посещение на СУ «Климент Охридски» - гр. Троян
22.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
23.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт
«Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
24.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
27.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
28.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
29.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
30.03.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Психолог» на тема «Дванадесет златни правила как да водим разговор“ - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
31.03.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч

Консултациите са безплатни за младежи до 29 години. При желание за участие, моля изпратете заявката на имейл:mikc.lch@gmail.com или телефон: 068 603834

AttachmentSize
НА СЪБИТИЯТА - март 2017.docx109.88 KB
за консултация.doc108.5 KB