КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ, февруари 2017г.

Проект „МИКЦ на колела -2“
договор № 25-00-36/16.12.2016г.
Календар за февруари 2017 год
.

01.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
02.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
03.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
07.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
08.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
09.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
10.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
13.02.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Информационни услуги» на тема «Варна-Европейска младежка столица 2017“ - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
13.02.2017 г. / 15.00 ч. - Отбелязване на празника на виното и любовта - място на провеждане — кафе-клуб — Ловеч
14.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
15.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
16.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
17.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
19.02.2017 г. / Участие в церемонията по поднасяне на цветя на паметника на Васил Левски
20.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
20.02.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» на тема «Обявата за работа като източник на информация» - място на провеждане — ПГМЕТ — Ловеч
21.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
22.02.2017 г. / 15.00 ч. - Провеждане на отчетно-изборно събрание на ОУС — Ловеч
22.02.2017 г. / 15.00 ч. - Провеждане на обучение на тема « Сдружаване и самоуправление на младите в областта» - място на провеждане – зала на Областна администрация — Ловеч
23.02.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Психолог» на тема «Конфликтите в семейството – борба между поколенията“ - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч 27.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
28.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
При желание за участие, моля изпратете заявката от прикачения файл на адрес:имейл:mikc.lch@gmail.com
или заявете на 068 603834

AttachmentSize
Prilojenie_10.doc108.5 KB