Екомисия набира участници за младежки обмен в Румъния

Във връзка с международен младежки обмен по проект „ ART FOR ENVIRONMENT“
сдружение „Екомисия 21 век“ набира участници. Обменът ще се проведе в периода между 08 -22.05.2017 г. в град Калиманещи, Румъния.

Кратка информация:
Участниците от шест Европейски страни: Гърция, България, Португалия, Словения, Италия и Румъния ще допринесат за популяризиране на идеята за изграждане на устойчива връзка между природата и младите хора. Специфичните цели на обмена са:
- Интерпретация на природата като цяло и образование на младите хора за
проблеми на околната среда
- Преразглеждане на отношенията между младите хора и природата, предлагане на нови начини за съжителство
- Идентифициране и решаване на проблемите на околната среда, възстановяване на екосистемите по артистичен начин;
- Създаване на приятелства между младите хора от различни европейски страни;
В обмена ще бъдат използвани методи от неформалното образование и обучение на открито.
Режийните разходи на участниците се покриват напълно от програмата, транспортните разходи: 70% от програмата и 30% от всеки участник.

Изисквания:
- Участниците в обмена трябва да са на възраст от 17 до 22 години.
- CV и мотивационно писмо на електронен адрес: dessita1978@abv.bg Десислава Димитрова
- Говорим английски език

Ще бъдат одобрени 10 участника, които ще пътуват с двама лидери.
Срок за кандидатстване: 30.01.2017г