В Ловеч стартира проект „МИКЦ на колела - 2”

Дейностите на Младежки информационно- консултантски център Ловеч са насочени към млади хора на възраст 15-29 години на територията на град Ловеч и област Ловеч с цел повишаване на мотивацията им за успешно професионално и социално включване в обществения живот в съответствие с техните проблеми и нужди.
Домакинстваща организация на МИКЦ е сдружение „Екомисия 21 век“ в партньорство с Областна администрация Ловеч.
Центърът предоставя безплатни консултации с психолог, експерт кариерно развитие и младежки работник, информационни и обучителни услуги. Тук младите хора ще имат възможността да получат индивидуални или групови консултации, безплатна информация за младежко участие в национални и международни обучения и проекти.
Нов акцент тази година се поставя съгласно Националната програма за младежта на Република България върху мобилните услуги за млади хора в малките населени места в областта. Те ще бъдат привлечени чрез дейностите на Областния младежки съвет в инициативи на местно ниво.
В рамките на проекта ще бъдат осъществени 12 обучения с акцент върху конфликти в семейството, ефективно общуване, планиране и осъществяване на младежки инициативи, самоуправление на младите в общността, предприемачество и стартиране на малък бизнес, здравно образование, развиване на доброволчески дейности и др.
МИКЦ - Ловеч е част от мрежата от МИКЦ центрове и се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020) чрез Министерство на младежта и спорта.

AttachmentSize
ALIM0489-300x225.jpg24.63 KB