Календар на събитияна в Младежки център-Ловеч, ноември, 2016 год.

02.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
02.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни - Фитнес
03.11.2016г. / 15.00 ч. - Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
03.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
03.11.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
03.11.2016г./ 16.00 ч. - Университет за възрастни – Кулинария
04.11.2016г./ 14.00 ч. - Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
04.11.2016г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
07.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
07.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
08.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Италиански език
08.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
09.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
09.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
10.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
10.11.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
11.11.16г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
14.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
14.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
15.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Италиански език
15.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
16.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
16.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
16.11.2016г. / Заключително събитие по национална кампания „Рано ми е“ - флаш моб и информационна кампания с участието на доброволци – място на провеждане – площад Екзарх Йосиф
17.11.2016г. / Информационна кампания с участието на доброволци и деца от ЦНСТ, съвместно с ОКБППМН – гр. Ловеч, по повод световния ден за борба с тютюнопушенето
17.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
17.11.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
17.11.2016г./ 16.00 ч. - Университет за възрастни – Кулинария
18.11.16г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
21.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
21.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
22.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Италиански език
22.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
23.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
23.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
23.11.2016г. / 15.00 - Събрание на ОУС – място на провеждане - МИКЦ
24.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
24.11.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
25.11.2016г./ 14.00 ч. - Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
25.11.2016г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
28.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
28.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
29.11.2016г. / 14.00 ч. - Организационно събрание на ОМС – място на провеждане - МИКЦ
29.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Италиански език
29.11.2016г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
30.11.2016г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
30.11.2016г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес