Календар на събитията в МИКЦ-Ловеч, октомври, 2016 год.

03.10.2016г./ 15.00 ч. - Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.10.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
06.10.2016г. / 15.00 ч. - Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
07.10.2016г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
12.10.2016г./ 15.00 ч. - Доброволческа инициатива «Толерантен ли си?» - място на провеждане — пред сградата на Община Ловеч
13.10.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
14.10.2016г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
17.10.2016г./ 15.00 ч. - Откриване на нова учебна година за «Университет трета възраст»
20.10.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
21.10.2016г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
27.10.2016г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
28.10.2016г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
31.10.2016г./ 15.00 ч. - Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч