Скъпи млади хора, деца, уважаеми родители и гости на град Ловеч!

Днес е 12 август, световния ден на младежта! Младост – означава пролет, начало на всички начала в природата и в живота! Младите хора са били и днес са в основата на всичко ново и прогресивно, което води света към по-добро! Затова и в работата на сдружение „Екомисия 21 век” вече цели 15 години младежките политики – работата с и в полза на младите хора е един от водещите приоритети наред с доброволчеството, което младите хора избират като своя кауза, оставаща за цял живот! Преследвайки тези свои цели още през 2006 година Сдружение „Екомисия 21 век” в партньорство с община Ловеч учреди Общински ученически съвет, който обединява и менторства работата на ученическите съвети във всички ловешки училища. А по проект МИКЦ бе учреден и Областен младежки съвет, който осъществява обучения и дейности с младите хора във всичките 8 общини на област Ловеч. Дори и без финасиране нашата организация продължава дейностите и в двете структури, разбира се, с логистичната подкрепа на двете институции – общинското ръководство и Областна администрация Ловеч, за което им благодарим! Световният ден на младежта се празнува за първи път по инициатива на ООН през 1999, а в България – през 2007 година след приемане на страната в Европейския съюз. Този ден дава възможност за разгръщане потенциала на младите хора по света и насърчава участието им при вземане на решения на общинско, областно и национално ниво, за пълноценното включване на младежта в обществения, социален и икономически живот на страната. От името на Управителния съвет на сдружението ви поздравявам със Световния ден на младежта, като ви желая много сили и вдъхновение! Забавлявайте с нас в 17:30часа, на алеята Баш Бунар при люлките!  Честит празник! 

Галина Петрова, председател на УС