Календар на събитията в Младежки информационно-консултантски център - Ловеч, юли, 2016 год.

01.07.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
05.07.2016г./ 15.00 - Уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
05.07.2016г./ 15.00 Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
07.07.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
07.07.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
08.07.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане - МИКЦ
12.07.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
12.07.2016г./ 15.00 Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
14.07.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
14.07.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
15.07.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане - МИКЦ
18.07.2016г. / 16.00 Среща с експерт „Професионално ориентиране“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
19.07.2016г./ 15.00 - Уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
21.07.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч

22.07.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ
25.07. - 29.07.2016 г. / 10.00 ч. — 14.00 ч. — Провеждане на детски летен лагер — място на провеждане — МИКЦ - Ловеч
26.07.2016г./ 15.00 - Уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
28.07.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
29.07.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ