Детски летен лагер в Рибарица, 2016г. -ден 1

Вчера 14.06.2016г. стартира традиционният Детски летен лагер на сдружение "Екомисия 21 век". Тази година той гостува на хотел "Арго" - с. Рибарица от 14.06 до 18.06.2016г.
Веднага след пристигането, дейностите започнаха с игри за запознаване, намиране на общото между участниците – характери, интереси...По-късно продължиха с физическо и емоционално загряване чрез футбол и разнообразни спортни активности. Надвечер градусът на настроението беше повдигнат от рисуване върху личица - любимо занимание за малки и големи. Убедете се сами: 

https://www.facebook.com/Ecomission-21st-Century-312349002133047/