Календар на събитияна в Младежки център-Ловеч, май, 2016 год.

03.05.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
03.05.2016г./ 15.00 Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
04.05.2016г./ 14.00 – Среща на ОМС – място на провеждане – гр. Летница
04.05.2016г./ 14.30 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
04.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
05.05.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
05.05.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
05.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
09.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
10.05.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
11.05.2016г./ 14.30 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
11.05.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Професионално ориентиране“ - място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
11.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
12.05.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
12.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
13.05.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане - МИКЦ
13.05.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане - МИКЦ
16.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
17.05.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
17.05.2016г./ 15.00 Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
17.05.2016г./ 17.00 — Ден на спорта — място на провеждане — парк Стратеш
18.05.2016г./ 14.30 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане - МИКЦ
18.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
19.05.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
19.05.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
19.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
20.05.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане - МИКЦ
20.05.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане – МИКЦ
25.05.2016г./ 14.30 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
25.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
26.05.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
26.05.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
26.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
27.05.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане - МИКЦ
27.05.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане – МИКЦ
30.05.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
31.05.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч