Споделено... или "Как се чувстваш днес?"

С благодарност към лидерите на българската младежка група от проект "Volunteering as a way of Vocational Guidance for youngsters" Lovech, Bulgaria, 2016 и Федерика Грасси, ЕДС доброволец в сдружение "Екомисия 21 век".