Календар на събитията в Младежки информационно-консултантски център - Ловеч за месец април, 2016 година

01.04. - 10.04.2016 г. - Младежки обмен на тема „Доброволчеството като път за професионално развите на младите хора“
12.04.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
12.04.2016г./ 15.00 Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ - Ловеч
13.04.2016г./ 14.30 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
13.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
14.04.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
14.04.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
14.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
15.04.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ- Ловеч
15.04.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
18.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
19.04.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
20.04.2016г./ 14.30 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
20.04.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Професионално ориентиране“ - място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
20.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
21.04.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
21.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
22.04.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане - МИКЦ
22.04.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане - МИКЦ
22.04.2016г./ 15.00 Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
25.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
26.04.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по италиански език – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
26.04.2016г.00 Среща с експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
27.04.2016г./ 14.30 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане - МИКЦ
27.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
28.04.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
28.04.2016г. / 15.00 Среща с експерт „Психолог“ - място на провеждане – МИКЦ - Ловеч
28.04.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане – МИКЦ - Ловеч