Стартира международен младежки обмен на сдружение „Екомисия 21 век”

В периода от 01.04 – 10.04.2016 г., в гр. Ловеч ще се проведе международен младежки обмен на тема “Доброволчеството като път за професионално ориентиране на младите хора”. Основната цел на проекта е популяризиране на интерактивни форми на работа за професионално ориентиране на младите хора, чрез обмен на добри практики в областта на доброволчеството. Участниците са 60 младежи от Румъния, Литва, Испания, Италия и България. В рамките на проекта те ще придобият знания за отделни видове професии, презентирани по време на дейностите и за различни сфери на доброволчеството, ще подобрят нагласите си за съпричастност към деца и младежи със специфични образователни потребности и ще се повиши степента на професионална им ориентация за в бъдеще.
Проектът се финансира от Център за развитие на човешките ресурси по програма Еразъм +.

AttachmentSize
P3280175.JPG52.72 KB