Проект "Доброволчеството като път за професионално ориентиране на младите хора"

Сдружение "Екомисия 21 век" набира кандидати за участие в младежки обмен на тема „Доброволчеството като път за професионално ориентиране на младите хора”, финансиран по програма Еразъм + от Център за развитие на човешките ресурси. Той ще се проведе между 02 и 09 април 2016 г. в гр.Ловеч, България.
Основната цел на проекта е популяризиране на интерактивните форми на работа за професионалното ориентиране на младите хора и обмен на добри практики в областта на доброволчеството.
Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:
- Да са на възраст между 15 и 20 г.;
- Да са мотивирани и да са извършвали доброволческа дейност до момента;
- Да могат да разбират и говорят английски език. Частичен превод ще бъде осигурен, в случай на неяснота, но младежите е необходимо да разбират и да говорят английски език на добро ниво;
- Да се интересуват от методите на неформалното образование;
- Да са отговорни и дисциплинирани и да участват в цялото обучение.

Всички разходи по настаняване, изхранване, обучение и материали са покрити по проекта.

Формулярът има ролята на регистрационна форма. Броят на местата в обучението е
ограничен - 10 участници, поради което молим всички кандидати да изпратят заявките си до 20 февруари
2016 г. Фомулярът за кандидатстване е достъпен на следният линк:

https://docs.google.com/forms/d/1YAMsWnbEAzIHYmahcqmxB6Q3oMTSR9ev7JMmZfxsoYk/viewform?edit_requested=true