Общински ученически съвет Ловеч избра ново ръководство

На 20 януари в сградата на Младежки център към сдружение „Екомисия 21 век“ се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на Общински ученически съвет Ловеч. Владимир Брязов, досегашен председател на ОУС, запозна присъстващите делегати от всички училища с отчета на Управителния съвет за изминалата година.
Беше избран нов Управителен съвет от петима членове - представители на основни училища и гимназии от град Ловеч. Новият председател е Светла Данова, зам.-председател Владимир Брязов, а секретар – Стела Цакова. Ралица Минкова и Маргарет Николова са другите двама членове. Бяха предложени за обсъждане идеи за новия план за 2016 година и нарочена датата за следващото организационно събрание на съвета.

Общински ученически съвет - Ловеч е неформално, доброволно обединение на младежи в ученическа възраст, което координира усилията на участващите в него представители на учебните заведения за ефективно решаване на младежки проблеми. Съветът работи от 2010 година на територията на Община Ловеч за стимулиране на интеграцията и социално присъствие на младите хора в живота на общината, за подобряване условията за живот, обучение и развитие на потенциала на младежите от региона.

AttachmentSize
12637065_1228290567188927_54045524_o.jpg213.12 KB