Календар на събитията в Младежки център- Ловеч, януари, 2016 година

04.01.2016г./ 15.00 Среща на младежите -доброволци – място на провеждане: МИКЦ- Ловеч
04.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
05.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по испански език – място на провеждане - МИКЦ
06.01.2016г. Честване на годишнина от рождението на Христо Ботев
06.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по английски език– място на провеждане - МИКЦ
06.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
07.01.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане – място на провеждане - МИКЦ
07.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане - МИКЦ
08.01.2016г./ 15.00 Среща на доброволците – място на провеждане - МИКЦ
08.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане - МИКЦ
11.01.2016г./ 15.00 Среща на младежите -доброволци – място на провеждане - МИКЦ
11.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
12.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по испански език – място на провеждане - МИКЦ
12.01.2016г./ 15.00 Среща на ОУС – място на провеждане - МИКЦ
13.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане - МИКЦ
13.01.2016г./ 16.00 Годишно събрание на ОУС – място на провеждане - МИКЦ
13.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
14.01.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане - МИКЦ
14.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане - МИКЦ
15.01.2016г./ 15.00 Среща на доброволците – място на провеждане - МИКЦ
15.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане - МИКЦ
18.01.2016г./ 15.00 Среща на доброволците – място на провеждане - МИКЦ
18.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
19.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по испански език – място на провеждане - МИКЦ
20.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане - МИКЦ
20.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
21.01.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане - МИКЦ
21.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане - МИКЦ
22.01.2016г./ 15.00 Среща на младежите -доброволци – място на провеждане - МИКЦ
22.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане - МИКЦ
25.01.2016г./ 15.00 Среща на младежите -доброволци – място на провеждане - МИКЦ
25.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
26.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по испански език – място на провеждане - МИКЦ
27.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по английски език – място на провеждане - МИКЦ
27.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по фитнес
28.01.2016г. / 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане - МИКЦ
28.01.2016г./ 16.00 Университет Трета възраст – уроци по Кулинария – място на провеждане - МИКЦ
29.01.2016г./ 15.00 Среща на младежите -доброволци – място на провеждане - МИКЦ
29.01.2016г./ 15.00 Университет Трета възраст – уроци по Компютърни системи – място на провеждане - МИКЦ