СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК” ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА ЗА ПЧЕЛАРИТЕ

Сдружение „Екомисия 21 век” приключи работата си по проект „Насърчаване на сдружаването на пчеларите от Област Ловеч като път за съхраняване и развитие на отрасъла “, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство. Неговата продължителност бе 12 месеца. Целта на проекта беше подобряване жизненото равнище на производителите на мед на територията на област Ловеч чрез сдружаване. Чрез дейностите по проекта се идентифицираха проблемите им, като се алармира обществеността за необходимостта от действия за спасяване на отрасъла. Проведените обученията осигуриха нови знания и опит, повишиха екологичната и гражданска култура в областта на устойчивото развитие. Чрез кампаниите по застъпничество се постигне чуваемост на проблемите. Преки ползватели на резултати от проекта бяха местните общности и производителите на мед и пчелни продукти. Чрез изпълнените проектни дейности се утвърдиха принципите на социално включване и сближаване, насърчиха се мотивацията за повишаване на знанията и успешната реализация на пчеларите в региона. Участниците придобиха нови социални и граждански умения, като работиха активно за своето благополучие и израстване на родното място.
Проектът „Насърчаване на сдружаването на пчеларите от Област Ловеч като път за съхраняване и развитие на отрасъла” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

AttachmentSize
EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg46.89 KB