Приключи проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”

Приключи проект „Ново изграждане на обществен съвет в община Ловеч”, изпълняван от сдружение „Зона Ловеч” в партньорство със сдружение „Екомисия 21 век”.
Проектът целеше повишаване на приноса на неправителствените организации към
формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво; Повишаване на активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции; Подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти, чрез ново изграждане на Обществен съвет в Община Ловеч.

Проектът „Ново изграждане на обществен съвет в община Ловеч”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

AttachmentSize
EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg46.89 KB