Календар на събитията в Младежки център- Ловеч за месец ноември, 2015 година

02.11.2015г./ 14.00 - Среща с младежки работник – индивидуална консултация - място на провеждане - МИКЦ - Ловеч
02.11.2015 г. / 14.30 – Уроци по испански език
02.11.2015г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
03.11.2015г./ 14.00 - Информационни услуги – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
03.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
04.11.2015 г./ 14.00 –Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център - Ловеч - Работа с участниците в клуб „Предприемачество“
04.11.2015 г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
05.11.2015 г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации с психолог» - Младежки информационно-консултантски център – Ловеч – провеждане на индивидуални консултации
05.11.2015 г./ 15.00 - Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане - Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
05.11.2015 г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
06.11.2015г./ 14.00 - Среща с доброволци – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
06.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
07.11.2015г. - Провеждане на обучение на тема „Академия за доброволци“ - с. Сливек
09.11.2015 г./ 14.00 - Среща с младежки работник – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
09.11.2015г./ 14.30 – Уроци по испански език
09.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
10.11.2015г./ 14.00 - Информационни услуги – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
10.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
11.11.2015 г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център - Ловеч - Среща на участниците в клуб „Предприемачество“ с представители на бизнеса
11.11.2015 г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
12.11.2015 г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации с психолог» - Младежки информационно-консултантски център – Ловеч – индивидуални консултации
12.11.2015 г./ 15.00 - Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане - Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
12.11.2015 г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
13.11.2015г./ 14.00 - Среща с доброволци – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
13.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
13.11.2015г./ 15.00 - Церемония по завършване на „Училище за предприемачи“
16.11.2015 г./ 14.00 - Среща с младежки работник – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
16.11.2015г./ 14.30 – Уроци по испански език
16.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
17.11.2015г./ 14.00 - Информационни услуги – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
17.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
18.10.2015 г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център - Ловеч
18.11.2015 г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
19.11.2015 г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации с психолог» - Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
19.11.2015 г./ 15.00 - Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане - Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
19.11.2015 г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
20.11.2015г./ 14.00 - Среща с доброволци – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
20.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
23.10.2015г./ 14.00 - Среща с младежки работник – индивидуална консултация - място на провеждане - МИКЦ - Ловеч
23.11.2015 г. / 14.30 – Уроци по испански език
23.11.2015г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
24.11.2015г./ 14.00 - Информационни услуги – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
24.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
25.11.2015 г./ 14.00 – Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център - Ловеч
25.11.2015 г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
26.11.2015 г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации с психолог» - Групова консултация – „Наркотика и неговите жертви” - Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
26.11.2015 г./ 15.00 - Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане - Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
26.11.2015 г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
27.11.2015г./ 14.00 - Среща с доброволци – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
27.11.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
30.11.2015г./ 14.00 - Среща с младежки работник - място на провеждане - МИКЦ - Ловеч
30.11.2015 г. / 14.30 – Уроци по испански език
30.11.2015г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито

AttachmentSize
ноември.doc110 KB