Областен младежки съвет учредиха в Ловеч, оглави го 11-класник от Езиковата

Областен младежки съвет бе учреден в Ловеч по инициатива на Младежки информационно-консултантски център Ловеч и сдружение „Екомисия 21 век”, и със съдействието на Областна администрация Ловеч. Това стана на работна среща, състояла се в зала 109 на Дом „Преслав”. В нея взеха участие младежи с активна гражданска позиция от осемте общини на Ловешка област, мотивирани да работят за развитието на своите градове и региона. За председател на Областния младежки съвет беше избран ловчалията Йоан Черкезов, ученик в ГЧЕ „Екзарх Йосиф І”.
Приет бе и Правилник за дейността на новоучредената структура, в който са разписани и основните й цели. Сред тях са координиране, обединяване и насочване дейността на младите хора от област Ловеч с държавни институции и общините за успешно развитие и реализиране на областната политика за младежта; стимулиране пълноценната интеграция и социално присъствие на младежите в живота на област Ловеч; подобряване качеството на живот, обучение и развитие на интелектуалния потенциал на младите хора както в общинските центрове, така също и в малките населени места на региона; създаване на условия за осмисляне на свободното време на младежите и подпомагане реализирането на дейности със социална и гражданска насоченост.
Учредяването на Областен младежки съвет-Ловеч е поредната стъпка по проект „Младежки информационно-консултантски център Ловеч”, изпълняван от сдружение „Екомисия 21 век” и финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011-2015).

AttachmentSize
uchenicheskisavet1210152.jpg62.58 KB