Развитие и усилване на мрежата от центрове в България и създаване на Национален Обучителен Център в доброволческия мениджмънт

Фаза 2007-2008г., януари 2007г. - декември 2008 г., финансиран от „Национален Алианс за работа с доброволци“ - гр. Пловдив.
Основната цел на проекта: Увеличаване на организационния капацитет и разширяване на мрежата от доброволчески центрове в България и насърчаване на участието на доброволци във всички сфери на общественото развитие и обезпечаване на специфични услуги насочени към различни целеви групи в България. В рамките на проекта през 2007г. бяха открити два местни Центъра за работа с доброволци в градовете Тетевен и Луковит и втори доброволчески център в град ловеч към Регионална библиотека „проф.Беньо Цонев“, а Центърът за работа с доброволци към сдружение „Екомисия 21 век“ прерастна в Регионален доброволчески център, който подпомага методически и подкрепя местните центрове в региона.
През 2007г. доброволците на сдружение „Екомисия 21 век“ осъществиха множество акции, посветени на популяризирането на различни каузи: подписка в подкрепа на българските медицински сестри в Либия; кампания против агресията в училище, разпространение на информационни материали и улични акции, посветени на екологични дати, кампании за повишаване на здравната култура на младите хора, дейности с децата от социалните заведения, дейности в подкрепа на възрастните хора и др.
 
Очаквани резултати
 

  1. Изградена Регионална мрежа от доброволчески центрове на територията на Област Ловеч;
  2. Проведени обучения за доброволци, НПО, институции, работещи с доброволци
  3. Проведени 2 Национални кампании за отбелязване на 5 Декември, като са координирани от НАРД и реализирани в мрежата доброволчески центрове
  4. Проведени 2 кампании „Дар за моето училище“
  5. Проведени 2 национални кампании “Посвети един час”, ръководени от мрежата доброволчески центрове подчинени на обща кауза и реализирани според спецификата на всеки доброволчески център и приемащата го организация
  6. Подбрани, интервюирани, насочени и реализирани доброволци в програмите на регионалните и местни центрове