Национална инициатива „Дарете час“ в Ловеч

  

imgp6659.jpg

 Регионалният център за работа с доброволци към сдружение „Екомисия 21 век“, Ловеч организира поредица от прояви, насочени към подкрепа на хората от третата възраст в региона. Целта на ежегодно провежданата инициатива „Дарете час“ през 2007г. бе да бъдат привлечени възможно най-голям брой доброволци от мрежата ЦРД на НАРД, техните семейства, приятели и граждани, които да дарят един час от свободното си време в името на общественополезна кауза, в частност – подобряване качеството на живот на хората от третата възраст.

На 27 ноември 2007г. младежи-доброволци организираха среща в Клуб на инвалида към сдружение „Взаимопомощ“, Ловеч, на която присъстваха над 50 възрастни хора от Ловеч. С празнична програма ги поздравиха децата от Дом за девойки „Парашкева Нейкова“, Ловеч и младежи-доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“.  Младите и възрастните хора се почерпиха, играха хоро и забавляваха заедно, а в края на срещата си отправиха взаимно послания под формата на постер.   

    На 3 декември в Дома за възрастни хора „Върбовка“ младежи-доброволци от сдружение „Екомисия 21 век“ и доброволци от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „проф.Беньо Цонев“ ще проведат среща с възрастните хора. В рамките на срещата ще бъде представена поздравителна програма, възрастните жени от центъра ще разменят идеи с доброволците относно плетива, рецепти за ястия по повод различни традиционни български празници и др. Доброволци и възрастни хора ще направят заедно баница, с която после ще се почерпят. Възрастните хора от центъра ще разказват на младежите как те са прекарвали Коледните празници в тяхното детство, доброволците ще разказват как прекарват те Коледа в своите семейства в днешни дни, ще обменят се идеи за различни обичаи по време на Коледните празници и др.