Чуй, виж и сам реши

През 2006 година бе реализиран проекта „Чуй, Виж и сам Реши“ от сдружение „Екомисия 21 век“. Главна цел на проекта бе да се повиши информираността на населението и рисковите групи от региона на град Ловеч за негативните здравни, социални и икономически последици от тютюнопушенето. Другите цели на проекта бяха да:

 
  • Бъде проведена широка медийна кампания относно последиците и рисковете за здравето на хората и околната среда от тютюнопушенето.

  • Реализиране на дейности, осигуряващи участието в проекта на представители на различни възрастови групи от населението с приоритетна насоченост към младото поколение.

  • Осигуряване на устойчивост на получените резултати, чрез издаване на атрактивни рекламни и писмени материали.

Постигнатите резултати от проекта:

  • Подобрена и обогатена информираността на всички слоеве на населението на град Ловеч относно вредите от тютюнопушенето.

  • Обучени ученици и млади хора с цел прeдпазване и отказване от тютюнопушене

  • Активно участие във всички дейности по проекта на представители от целевите групи