Доброволци в действие

„Доброволци в действие“, проект на сдружение „Екомисия 21 век“, финансиран от фондация „Лале“ за периода от август 2005 до декември 2005 година. Основната цел на проекта е предоставяне на възможности на младежите от град Ловеч за пълноценно оползотворяване на свободното време чрез общуване и натрупване на знания и умения за реализиране на граждански инициативи.
Резултати от проекта:

  • Създадени писмени материали, популяризиращи доброволчеството – листовка 500бр. и брошура 500бр.
  • Рекламна кампания – 2бр. радиопредавания, информации в местната преса и кабелна ТВ.
  • Създадена програма за обучение на младежи-доброволци.
  • Проведен семинар за обучение на 20бр. нови доброволци.
  • Реализирани доброволчески активности на местно ниво – кампания “Дарете час”, АнтиСПИН кампания, кампания за събиране на дрехи и обувки за децата от Помощно училище „Васил Левски“ и др.
  • Проведени активности за отбелязване Деня на доброволеца, 2005 и отдадено заслужено признание на труда на доброволците чрез проведените Бал на доброволеца и номинации за най-активните доброволци.
  • Натрупана информация у представителите на местната общност относно принципите на доброволчеството – чрез писмените материали, създадени в рамките на проекта; чрез споделяне в семействата и близките на преките участници в проекта; чрез реализираните доброволчески активности.
  • Натрупани знания и променени нагласи у участниците в обучението на нови доброволци.
  • Популяризирани принципи на доброволчеството сред местната общност.