Европейски измерения

Да приближи гражданите на Община Ловеч, младите хора и техните семейства към всекидневното измерение на членството на България в ЕС, чрез разбиране на историята, целите и задачите на идеята за Обединена Европа. Да бъде въвлечено младото поколение в този процес, чрез формиране ценностна система, основана на зачитане свободата и идентичността на всички народи, съставляващи Обединена Европа, бяха целите на сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Министерство на външните работи на Република България. За периода от август до декември 2004 година проекта „Европейски измерения“ постигна следните резултати:

 

Количествени резултати:

  • Реализирани 3 бр. радиопредавания с Общинско радио – Ловеч и 3бр.ТВ предавания – с подкрепата на Кабелна ТВ – Ловеч, отпечатани 3 бр. тематични статии – във вестник “ Стремление “.

  • Отпечатани писмени и рекламни материали – листовка, рекламна картичка, тениски и шапки, брошура.

  • Проведена улична доброволческа акция с участието на 30бр.младежи – доброволци, раздадени 250 бр. рекламни писмени материали.

  • Проведена Младежка евроигра “Европейски хоризонти” с участието на 32 бр. младежи от 8 училища от гр. Ловеч.

Качествени резултати:

  • Натрупани знания у представителите на целевите групи по темата за европейската интеграция на България и всекидневното измерение на членството ни в ЕС.

  • Осъществени реални действия сред представителите на местната общност за популяризиране на процеса на европейската интеграция на България.

  • Провокиран интерес на младите хора по темата за търсене и получаване на обективна информация за ЕС.

  • Провокиран интерес на младите хора за търсене и получаване на обективна информация за ЕС.

  • Популяризирана идеята и ценностите на ЕС сред общността на град Ловеч.