Създаване на Младежки и екологичен център

Създаване на Младежки и екологичен център, като място за срещи на младите хора от град Ловеч, натрупването на знания в областта на околната среда и младежкото участие в обществения живот и принципите на демокрацията, както и устойчивото развитие на местно ниво бяха целите на сдружение „Екомисия 21 век“ и „Корпус на мира“ - България. Проектът “Създаване на Младежки и екологичен център” бе завършен ноември 2004 година. Конкретните резултати от проекта са:
 

  • Реализирани строително-ремонтни и възстановителни дейности по сградата на Младежки център – Ловеч;
  • Изграден Екологичен обучителен център, създадена екобиблиотека, проведени екологични образователни занятия;
  • Проведени екопоходи “Пролетна ваканция с Екомисия 21 век”;
  • Проведена акция за почистване на Ловешката крепост съвместно с представители на Исторически музей-Ловеч