На "ти" с компютрите

 

Сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата помощ на фондация „Работилница за граждански инициативи“ в рамките на Фонд социална отговорност на Първа Инвестиционна Банка реализира проект „На "ти" с компютрите“. Конкретни цели на проекта:

 • Придобиване на умения, които ще подпомогнат успешната реализация след завършване на образованието и напускането на институцията.

 • Натрупване на знания за използване на компютърните технологии и интернет за успешна социална реализация и прилагане на натрупаните знания и създаване на интернет страница на ДОВДЛГР „Асен Златаров“, гр.Ловеч.

 • Привличане на общественото внимание към проблемите на децата и младежите в институциите и набиране на допълнителни ресурси за разрешаване на част от тях.

Резултати от проекта:

 • Популяризирани послания на проекта сред местната общност чрез медийните публикации по проекта.

 • Проведено мотивационно обучение с подкрепата на ДБТ-Ловеч.

 • Закупена компютърна техника : 2 бр. компютри и 1 бр. лазарен принтер.

 • Проведено компютърно обучение на 12 бр. младежи от Дома.

 • Проведен конкурс за рисунка и лого на проекта.

 • Наградени 8 бр. активни участници в проектните дейности.

 • Създадена Интернет страница на дома.

 • Проведен Ден на отворените врати в Първа инвестиционна банка – Ловеч.

 • Популяризирани нуждите и потребностите на младежите от дома чрез медийните публикации в рамките на проекта – 5 бр.

 • Осъществени ползотворни контакти между представители на различни институции и организации: общинска власт, специализирани институции, бизнес, НПО.

 • Включване на представител на водеща организация „Екмисия 21 век“ в новосъздаденото Настоятелство на Дом за юноши „Асен Златаров“- гр. Ловеч.